"Kertész leszek" - szemináriumsorozat a Párizsi Klímacsúcs gyakorlati érvényesülése és értékelése jegyében

 

A Magyar Szociológiai Társaság Holisztikus ökológiai szakosztálya és az MTA Könyvtár és Információs Központ Agora programja, az Öko Urbana Egyesülettel együttműködve  2015 őszén elindította a természet és társadalom változásaival foglalkozó sorozatát. A fórum célja, hogy a világ változásaival foglalkozó, és az ezek iránt érdeklődő emberek megismerhessék és kicserélhessék gondolatikat. A programsorozat "Kertész leszek" címmel folytatódik.

      

Néhány évvel ezelőtt azért jött létre ez a szemináriumsorozat, hogy a természet és a társadalom kapcsolatával foglalkozó kérdéseket holisztikus szemléletben, azaz a tudományos megközelítések mellett a művészeti és a vallási szempontokat is figyelembe véve vitassuk meg.  Az elmúlt néhány évben mind a természetben, mind a társadalomban egyre jelentősebb változásokat figyelhettünk meg, és egyre gyakrabban fordulnak elő a rendkívüli időjárási és társadalmi jelenségek.  Ezért határoztuk el 2015 tavaszán, hogy megszervezünk egy olyan fórumot, ahol a körülöttünk és velünk együtt gyorsan „változó világról” – amely egyaránt magában foglalja a természetben és a társadalomban történő változásokat – előadások hangozzanak el a változások lehetséges okairól, az átélt események tapasztalatiról, és a változások várható következményeiről. Ez a fórum nyitott a felmerülő kérdések iránt érdeklődő emberek számára is, ezért minden alkalommal lehetőség nyílik a hozzászólásokra, a vitára és a személyes beszélgetésekre is.  Ez a fórum lehetőséget nyújt arra, hogy közösen keressük a választ a természet és a társadalmak jövőjét meghatározó kérdésekre.

Az előadások előtt elhangzó versek, az előadások után hallható zeneművek, és a falakra kitett képek a művészetek segítségével mutatják be a természet és a társadalom közötti harmonikus együttélés lehetőségeit.

Az elmúlt évben az előadásoknak a Párizsban 2015. november 30. és december 11. közötti „Klímacsúcs” volt a fő témája. Ezért ennek az előadássorozatnak a „Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!”alcímet adtuk. 

Az ez évi program alcíme: Kertész leszek, mert ennek célja helyi és közösségi szintű ökológiai szellemiségű programok bemutatása, ezek eredményeik és kudarcaik elemzése, és a jövőbeli lehetőségeik megvitatása. Ezeket azért különösen fontos programok napjainkban, mert egy lehetséges társadalmi választ adnak az ökológia válságra. Azért József Attila versét választottuk alcímnek, mert ez vers arra is utal, hogy a jelenlegi helyzetben - amikor a párizsi klímacsúcs után, ahol az érdemi nemzetközi megállapodások esélye minimálásra csökkent -, az időjárás változásai miatt várható társadalmi változásokra fel kell készülni. Ennek a felkészülésnek az egyik Magyarországon megvalósítható lehetőségét mutatják be azok a helyi és közösségi szintű programok, amelyek célja, a „kertész leszek” hangulatához hasonlóan az, hogy az emberek újból közelebb kerüljenek természethez.

A részletes program:

Minden hónapban egy hétfő este hangzanak el az előadások 17 és 20 óra között.

02. 22.  Vida Gábor:  "Antropocén remények és esélyek"

Bemutatkozó pr. : Hagyományos értékek - újszerű megközelítés

Előadó: Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgármestere 

03. 21.  Nobilis Márió: Az „Áldott légy” enciklika üzente a helyi közösségek számára

Bemutatkozó pr. : Visnyeszéplak, az ökofalu

04. 25.  Kükedei Zsolt: Városi öko közösségek

Bemutatkozó pr. Szekszárd, a klímabarát település

05. 23. Kajner Péter: Fenntarthatósági kezdeményezések falun

Bemutatkozó pr.: Egy falusi  közösség.

09. 26. Béres Tamás: A vallás szerepe az öko-közösségek életében

Bemutatkozó pr.: Egy vallásos ökotudatos  közösség.

10. 24. Antal Z. László: „Legyen a sírjára virág” – a halottkultusz szerep a társadalom és a helyi közösségek életében

Bemutatkozó pr.: A hosszúhetényi baráti kör

11. 21. Leidinger Dániel: A vízgazdálkodás és a tájhasználat összefüggései az önfenntartó gazdálkodásban

Bemutatkozó pr.: A pomázi állattartó gazdaság

12.12. Gyulai Iván: Kertész vagyok  -  a mélymulcsos technológia ismertetésre

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Budapest, 2016. február 10.    

Magyar Szociológiai Társaság Holisztikus Ökológiai Szakosztálya

Öko Urbana Egyesület

Fő támogató:

„Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!”

A Magyar Szociológiai Társaság Holisztikus ökológiai szakosztálya és az MTA Könyvtár és Információs Központ Agora programja, az Öko Urbana Egyesülettel együttműködve  2015 őszén elindítja a természet és társadalom változásaival foglalkozó sorozatát. A fórum célja, hogy a világ változásaival foglalkozó, és az ezek iránt érdeklődő emberek megismerhessék és kicserélhessék gondolatikat. Ezért minden előadás után lehetőség lesz a hozzászólásokra és a vitára. 

      

Az első öt előadásnak a párizsi „Klímacsúcs” (2015. november 30. és december 11. között) a fő témája, ezért ennek az előadássorozatnak a címe:

„Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!”

A hétfő esténként elhangzó előadások előtt (1/2 5 és 5 óra között), és után (7 óra és 8 óra között) ökotudatosan terített asztalok mellett lehetőség lesz a személyes beszélgetésekre.

Minden este a program pontosan 5 órakor egy vers felolvasásával kezdődik és egy rövid zenemű meghallgatásával fejeződik be.

Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ

              Budapest, V. Arany János u. 1.

A félév programja:

1.)    Szeptember 28.

Nagy Endre  (Semmelweis Egyetem , professor emeritus,): Isten, a természet és ember egysége Simone Weil alapján

Kuslits Béla (Budapesti Corvinus Egyetem, PhD hallgató): "Antropocén"

 

2.) Október 12.

Antal Z. László (MTA TK Szociológia Intézet, tudományos főmunkatárs): Társadalmi normák és a természet határai

Vadovics Edina (GreenDependent Intézet, szakmai vezető): A természet határain belüli élet lehetőségei

 

3.)    November 23.

Faragó Tibor  (ELTE-TTK Környezettud. Doktori Iskola oktatója, SzIE c. egyetemi tanára): Nemzetközi klímapolitika: a párizsi tárgyalások előzményei és kilátásai 


4.) December 14.  

Lányi András (ELTE TÁTK Humánökológia Szak, ny. egyetemi docens ): Ökológiai rendszerváltozás

ifj. Zlinszky János (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docens, a Regionális Környezetvédelmi Központ vezető munkatársa):  Párizs után - karácsony előtt

 

5.) 2016. január 18.

Faragó Tibor (ELTE-TTK Környezettud. Doktori Iskola oktatója, SzIE c. egyetemi tanára): Ígéretek és tettek: mi lesz a klímapolitikai (Párizs) és a fenntartható fejlődési (New York) csúcstalálkozók után? 

           Botos Barbara (környezetpolitikus): Érdekek és értékek Párizs előtt és után

            Bányai Ádám (PPKE, egyetemi hallgató): A jövő lehetőségei egy egyetemista szemével            

            Tóth Gyula Gábor (BEE Environmental Communication, kommunikációs szakértő)    

            Kataszrofális klímakommunikációtól a klímakatasztrófa kommunikációjáig     

Kérjük, hogy a valtozovilagmta@gmail.com címre írja meg, hogy szeptember 28-án számíthatunk-e a személyes részvételére. 

Magyar Szociológiai Társaság Holisztikus ökológiai szakosztálya

MTA Könyvtár és Információs Központ Agora programja

Öko Urbana Egyesület

 

 

A velünk együtt változó világ

A Magyar Szociológiai Társaság Holisztikus Ökológiai Szakosztálya és az Öko Urbana Egyesület egy új ökológiai fórumot indít Változó világ címmel. Ezen a fórumon minden előadás után lehetőség lesz a hozzászólásokra, a vitára és a személyes beszélgetésekre is.  Így ezek a hétfő esti programok lehetőséget nyújtanak arra, hogy közösen, holisztikus megközelítésben keressük a választ a természet és a társadalmak jövőjét meghatározó kérdésekre.

Néhány évvel ezelőtt azért alakítottuk meg a Magyar Szociológiai Társaság keretei között a Holisztikus Ökológiai Szakosztályt, hogy a természet és a társadalom kapcsolatával foglalkozó kérdéseket holisztikus szemléletben, azaz a tudományos megközelítések mellett a művészeti és a vallásos szempontokat is figyelembe véve vitassuk meg.  Az elmúlt néhány évben mind a természetben, mind a társadalomban egyre jelentősebb változásokat figyelhettünk meg, és egyre gyakrabban fordulnak elő a rendkívüli időjárási és társadalmi jelenségek.  Ezért határoztuk el ez év tavaszán, hogy megszervezünk egy olyan fórumot, ahol a körülöttünk és velünk olyan gyorsan „változó világról” – amely egyaránt magában foglalja a természetben és a társadalomban történő változásokat – előadások hangozzanak el a változások lehetséges okairól, az átélt események tapasztalatiról, és a változások várható következményeiről.  A fórum szervezés során fontosnak tartottuk, hogy a felkért ismert és tekintélyes szakemberek mellett elmondhassák véleményüket az ökológiai kérdésekkel foglakozó fiatal generáció tagjai is. De a fórum nyitott a felmerülő kérdések iránt érdeklődő emberek számára is, ezért minden előadás után lehetőség lesz a hozzászólásokra, a vitára és a személyes beszélgetésekre is. Ez a fórum lehetőséget nyújt arra, hogy közösen, holisztikus megközelítésben keressük a választ a természet és a társadalmak jövőjét meghatározó kérdésekre.

Az előadások előtt elhangzó versek, az előadások után hallható zeneművek, és a falakra kitett képek a művészetek segítségével mutatják be a természet és a társdalom közötti harmonikus együttélés lehetőségeit, és ennek szépségét és örömét.  

Az első öt előadásnak a Párizsban 2015. november 30. és december 11. közötti „Klímacsúcs” a fő témája. Ezért ennek az előadássorozatnak a címe:„Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!” Ez a klímacsúcs a kibocsátások csökkentésének kiemelt fontosságúvá vált jelentősége, az évek óta tartó szakmai és politikai előkészületek és erőfeszítések és a felfokozott várakozások miatt egy fordulópont is lehet a jövőről szóló gondolkodásban. Párizs ezekben a napokban egy olyan küzdelem színhelye lesz, ahol a Föld egészségéért és a társadalmak működőképességének megőrzéséért küzdő társadalmi csoportok és érdekek képviselői a jelenleg uralkodó társadalmi, gazdasági és politikai keretek között összeütköznek a jövőt veszélyeztető társadalmi csoportokkal és érdekekkel képviselőivel. Ezért ez a klímacsúcs segítséget nyújthat számunkra annak a kérdésnek a megválaszolásában, hogy a jelenleg uralkodó társadalmi, gazdasági és politikai keretek között van-e lehetőség az ökológiai kérdések megoldására. Ennek az előadássorozatnak ez a legfontosabb kérdése.

Az első három, még a párizsi tárgyalások előtti alkalommal, a Föld ökológiai állapotának bemutatásával, a természet és a társadalom közötti harmónia elvesztésének okaival és ennek következményeivel, a klímacsúcsot megelőző tárgyalások és érdekkonfliktusok elemzésével, és a várható eredmények bemutatásával foglalkozik.  A klímacsúcsot követő két alkalommal  pedig már a tárgyalások eredményeinek értékeléséről is szó lesz, és lehetőséget nyílik arra is, hogy az előadássorozat kérdésére különböző nézőpontokból válaszokat kapjunk.

Bízunk benne, hogy ezek a hétfő esték sokunk számára adnak lehetőséget arra, hogy közösen keressünk válaszokat a jövőnket meghatározó kérdésekre.

2015. szeptember 14.

Magyar Szociológiai Társaság Holisztikus Ökológiai Szakosztálya

Öko Urbana Egyesület

 

Fő támogató:

 

Klímaparadoxonok. Lehet-e harmónia természet és társadalom között?

A Jezsuita Roma Szakkollégium és az Öko Urbana Egyesület a NEA-MA-15-SZ-0651. sz. projekt keretében közös szemináriumsorozatot hirdet, melynek kiemelt témája a környezeti fenntarthatóság kérdése , valamint a decemberi párizsi klímacsúcs.

 

Az első előadás címe:

Klímaparadoxonok. Lehet-e harmónia természet és társadalom között? 

Előadó: 
Antal Z. László
tudományos főmunkatárs, 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 
Szociológiai Intézet

 

Időpont:
2015. november 26. (csütörtök) 19h
 
Helyszín: 
Jezsuita Roma Szakkollégium
Budapest, XIX. kerület, Hunyadi utca 2-4. 
 
Az előadás rövid bemutatása:
Az előadáson és azt követő beszélgetés során arra kérdésre keressük a választ, hogy a fejlett ipari országok miért nem tudják megvalósítani azokat a célokat, amelyeket a saját biztonságuk és jövőjük szempontjából a klímaváltozás és más ökológiai változások miatt annyira fontosnak tartanak.

Mivel egy társadalom csak akkor maradhat fent, ha képes arra, hogy elkerülje a létét és a jövőjét fenyegető veszélyeket, fontos szociológiai kérdés, hogy a modern társadalmak miért nem tudják elkerülni azokat a veszélyeket, amelynek kockázatait nagyon is jól ismerik

Antal Z. László a Klímaparadoxonok című könyvében több éves kutatások eredményei alapján azt a következtetést fogalmazza meg, hogy akkor találhatunk megoldást a klímaparadoxonra, és akkor tudjuk kialakítani a természet és a társadalom közötti összhangot, ha a holisztikus megközelítésben keressük a megoldást. „Ez alatt azt értem, hogy érdemi változások akkor érhetők el, ha ebben a tudományos megközelítések mellett a művészetek és a vallások is meghatározó szerepet töltenek be, hiszen ezek nélkül az ökotudatos társadalmi értékek és normák nem alakulhatnak ki és nem erősödhetnek meg. A könyvben ezért szerepel minden egyes fejezet előtt egy vers, amely azt mutatja be, hogy a költők hogy segítenek nekünk abban, hogy a társadalom és a természet közötti különleges kapcsolatot minél jobban megéljük és megértsük.
 
Információ: okourbana@okourbana.hu
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 
Öko Urbana Egyesület
Jezsuita Roma Szakkollégium
 
A rendezvény fő támogatója:
 

Ígéretek és tettek: mi lesz a klímapolitikai (Párizs) és a fenntartható fejlődési (New York) csúcstalálkozók után?

A Jezsuita Roma Szakkollégium és az Öko Urbana Egyesület a NEA-MA-15-SZ-0651. sz. projekt keretében közös szemináriumsorozatot hirdet, melynek kiemelt témája a környezeti fenntarthatóság kérdése , valamint a decemberi párizsi klímacsúcs.

 

A második előadás címe:

Ígéretek és tettek: mi lesz a klímapolitikai (Párizs) és a fenntartható fejlődési (New York) csúcstalálkozók után? 

Előadó: 
Dr. Faragó Tibor
ELTE-TTK Környezettudományi Doktori Iskola oktatója
SZIE címzetes egyetemi tanára

 

Időpont:
2016. február 25. (csütörtök) 19h
 
Helyszín: 
Jezsuita Roma Szakkollégium
Budapest, XIX. kerület, Hunyadi utca 2-4. 
 
 
Információ: okourbana@okourbana.hu
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 
Öko Urbana Egyesület
Jezsuita Roma Szakkollégium
 
A rendezvény fő támogatója:
 

 

Változó világ

Az Öko Urbana Egyesület és a Magyar Szociológiai Társaság Holisztikus Ökológiai Szakosztálya egy új ökológiai fórumot indított el 2015-ben „Változó világ” címmel az MTA Könyvtár és Információs Központban.

Néhány évvel ezelőtt azért alakítottuk meg a Magyar Szociológiai Társaság kereti között a Holisztikus Ökológiai Szakosztályt, hogy a természet és a társadalom kapcsolatával foglalkozó kérdéseket holisztikus szemléletben, azaz a tudományos megközelítések mellett a művészeti és a vallási szempontokat is figyelembe véve vitassuk meg.  Az elmúlt néhány évben mind a természetben, mind a társadalomban egyre jelentősebb változásokat figyelhettünk meg, és egyre gyakrabban fordulnak elő a rendkívüli időjárási és társadalmi jelenségek.  Ezért határoztuk el 2015 tavaszán, hogy megszervezünk egy olyan fórumot, ahol a körülöttünk és velünk együtt gyorsan „változó világról” – amely egyaránt magában foglalja a természetben és a társadalomban történő változásokat – előadások hangozzanak el a változások lehetséges okairól, az átélt események tapasztalatiról, és a változások várható következményeiről. Ez a fórum nyitott a felmerülő kérdések iránt érdeklődő emberek számára is, ezért minden alkalommal lehetőség nyílik a hozzászólásokra, a vitára és a személyes beszélgetésekre is.  Ez a fórum lehetőséget nyújt arra, hogy közösen keressük a választ a természet és a társadalmak jövőjét meghatározó kérdésekre.

 

Az előadások előtt elhangzó versek, az előadások után hallható zeneművek, és a falakra kitett képek a művészetek segítségével mutatják be a természet és a társadalom közötti harmonikus együttélés lehetőségeit.

 

Az elmúlt évben az előadásoknak a Párizsban 2015. november 30. és december 11. közötti „Klímacsúcs” volt a fő témája. Ezért ennek az előadássorozatnak a „Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!”alcímet adtuk. (Antal Z. László a párizsi klímacsúcsról szóló rövid tanulmánya, amelyben néhány elhangzott előadást is röviden ismertet, a Magyar Építőművészetben jelenik majd meg. Ezt tanulmányt a meghívóval együtt mellékelten küldjük. Az előadássorozatról felvételek is készültek, amelyek mindenki számára elérhetőek: https://infocracy.hu/)

 

Az ez évi program alcíme: Kertész leszek, mert ennek célja helyi és közösségi szintű ökológiai szellemiségű programok bemutatása, ezek eredményeik és kudarcaik elemzése, és a jövőbeli lehetőségeik megvitatása. Ezeket azért különösen fontos programok napjainkban, mert egy lehetséges társadalmi választ adnak az ökológia válságra. Azért József Attila versét választottuk alcímnek, mert ez vers arra is utal, hogy a jelenlegi helyzetben - amikor a párizsi klímacsúcs után, ahol az érdemi nemzetközi megállapodások esélye minimálásra csökkent -, az időjárás változásai miatt várható társadalmi változásokra fel kell készülni. Ennek a felkészülésnek az egyik Magyarországon megvalósítható lehetőségét mutatják be azok a helyi és közösségi szintű programok, amelyek célja, a „kertész leszek” hangulatához hasonlóan az, hogy az emberek újból közelebb kerüljenek természethez.

 

A részletes program:

Minden hónapban egy hétfő este hangzanak el az előadások 5 és 8 óra között.


02. 22.  Vida Gábor:  "Antropocén remények és esélyek"

Bemutatkozó pr. : Hagyományos értékek - újszerű megközelítés

Előadó: Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgármestere 


03. 21.  Nobilis Márió: Az „Áldott légy” enciklika üzente a helyi közösségek számára

Bemutatkozó pr. : Visnyeszéplak, az ökofalu


04. 25.  Kükedei Zsolt: Városi öko közösségek

Bemutatkozó pr. Szekszárd, a klímabarát település

05. 23. Kajner Péter: Fenntarthatósági kezdeményezések falun

Bemutatkozó pr.: Egy falusi  közösség.

09. 26. Béres Tamás: A vallás szerepe az öko-közösségek életében

Bemutatkozó pr.: Egy vallásos ökotudatos  közösség.

10. 24. Antal Z. László: „Legyen a sírjára virág” – a halottkultusz szerep a társadalom és a helyi közösségek életében

Bemutatkozó pr.: A hosszúhetényi baráti kör

11. 21. Leidinger Dániel: A vízgazdálkodás és a tájhasználat összefüggései az önfenntartó gazdálkodásban

Bemutatkozó pr.: A pomázi állattartó gazdaság

12.12. Gyulai Iván: Kertész vagyok  -  a mélymulcsos technológia ismertetésre

 

Fő támogató:

 

 


Elérhetőség

Öko Urbana Egyesület

Szervezeti nyilvántartási szám: 01-02-0013190
Adószám: 18267794-1-13
Statisztikai számjel: 18267794-9499-529-01