2017.05.04 10:52

Már véleményezhető Budapest 2017-2021 időszakra szóló Környezeti Programja

Budapest 2017-2021 időszakra szóló Környezeti Programja (a továbbiakban: BKP 2021) egy olyan önálló települési környezetvédelmi program, amelyet a Fővárosi Önkormányzat kötelező önkormányzati feladataként a budapesti környezet védelme, állapotának javítása, valamint mindezzel összhangban a fővárosi fejlesztések környezeti szempontú megalapozottságának elősegítése érdekében dolgoz ki, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Kvt.) meghatározott követelményeknek megfelelően.

Mivel a Kvt. 97. § (1) bekezdése alapján „a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek - a (3) bekezdésben, illetve más jogszabályban meghatározott módon - jogosultak részt venni a környezettel kapcsolatos nem hatósági eljárásban”, ezért a Fővárosi Önkormányzat bárki számára biztosítja a BKP 2021 előzetes véleményezésének lehetőségét. (A Budapest Környezeti Programja 2017–2021. dokumentum itt tölthető le.)

Az észrevételeket, javaslatokat legkésőbb 2017. május 31-ig a BKP2021@budapest.hu címre lehet megküldeni.

—————

Vissza


Elérhetőség

Öko Urbana Egyesület

Szervezeti nyilvántartási szám: 01-02-0013190
Adószám: 18267794-1-13
Statisztikai számjel: 18267794-9499-529-01