2021.08.27 08:00

Az Öko Urbana Egyesület részvétele a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv és az Árvízi Kockázatkezelési Terv készítésének folyamatában

Az Európai Bizottság felismerte, hogy a szennyezések, a túlzott mértékű vízkivételek, valamint a vizek hidromorfológiai állapotának megváltoztatása veszélybe sodorták az európai vízkészleteket. Ez a felismerés vezetett oda, hogy a 2000/60/EK Víz Keretirányelv (VKI) 2000. december 22-i hatályba léptetésével megszületett az Európai Unió új vízpolitikája.

A VKI előírásai jogi keretet adnak az Európai Unió tagállamainak a szárazföldi felszíni és felszín alatti vizek, az átmeneti vizek, a parti tengervizek védelméhez.

A VKI végrehajtásának első lépéseként Magyarország első vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT1) 2010 áprilisában készült el. A VKI előírásai szerint a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket 6 évente felül kell vizsgálni, ezért 2015. év végére elkészült a VGT1 első korszerűsített, felülvizsgált változata, a VGT2, amely a 2016-2021 közötti időszakra vonatkozó intézkedési programot határozta meg.

A VGT2 készítésének időszakában, 2015-ben, a hetedik ENSZ Világfórumon fogadták el a fenntartható fejlődés 17 célkitűzését is. A hatos számú célkitűzés, „A vízhez és szanitációhoz (köztisztasághoz) történő hozzáférés és a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása mindenki számára” 2030-ig.

Az antropogén eredetű klímaváltozás alapvetően új kihívásokat jelent az emberiség számára. Miután a klímaváltozás hatásainak kb. nyolcvan százaléka vízzel, vízen keresztül és víz által manifesztálódik, a fenntartható vízgazdálkodás, vizeink védelme az emberiség és életfenntartó ökoszisztémái fenntarthatóságának kulcskérdése.

A vízhiánnyal, a vizek szennyezésével, az ökoszisztémák integritásának csökkenésével, a termőföld leromlásával, a szükséges víziközmű-infrastruktúra elégtelenségével és a szélsőséges hidrológiai események (rekord méretű árvizek, villámárvizek és aszályok) előfordulásával kapcsolatos problémák az egész világon, így hazánkban is növekvő mértékben és gyakorisággal jelentkeznek.

A 2019 októberében rendezett 3. Budapesti Víz Világtalálkozó a vízválság hatásainak elkerülésére paradigmaváltást javasolt. Új, innovatív, digitális megközelítést ajánlott az információ gyűjtésére, feldolgozására és a különböző szintű döntéshozatalban való alkalmazására.

A VKI szerinti VGT felülvizsgálati kötelezettségnek megfelelően 2021. december 22-ig kell elkészülnie Magyarország felülvizsgált, 2022-2027 időszakra vonatkozó, harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervének (VGT3). A terv nem csak Magyarország területére, hanem a Duna folyam teljes, nemzetközi vízgyűjtőjére is elkészül.

A VGT3 célkitűzése, hogy összeegyeztesse a VKI környezeti célkitűzéseinek elérését és fenntartását biztosító intézkedéseket a mezőgazdaság, vidék- és területfejlesztés, energiatermelés, hajózás, turizmus, klímaalkalmazkodás és a fenntartható vízgazdálkodás igényeivel, és a vizek jó állapotának elérése érdekében, a szociális és gazdasági célkitűzések figyelembevételével meghatározza a legköltséghatékonyabb intézkedési programot.

társadalom bevonásának részeként, a véleményezési   lehetőség   bővítéseként   2021.  augusztus  30.  és  2021. szeptember  9.  között  online  tematikus és területi fórumok szervezésére kerül sor, amelyek  során  lehetőség nyílik az érdekelt felek további tájékoztatására, vélemények, javaslatok megvitatására a „VGT3 és ÁKK2 társadalmi egyeztetése összehangolt, online rendezvénysorozat” keretében.

A rendezvénysorozat programja és általános információi elérhetőek az Online társadalmasítás – VIZEINK.HU oldalon.

Emellett már elérhetőek az online fórumokhoz készített, a vizeink állapotát és  a  tervezett  intézkedéseket, tevékenységeket összefoglaló előadások és előzetes szakmai anyagok is: https://tarsadalmasitas.vizeink.hu/

Az   online  fórumon  való  részvétel,  valamint  az  előzetesen  publikált előadásokhoz esetlegesen megfogalmazott kérdések, észrevételek beküldésének lehetősége  ingyenes regisztrációhoz kötött, melyet erre a linkre kattintva tehet meg:
REGISZTRÁCIÓ VGT3-ÁKK ONLINE FÓRUMRA

—————

Vissza


Elérhetőség

Öko Urbana Egyesület

Szervezeti nyilvántartási szám: 01-02-0013190
Adószám: 18267794-1-13
Statisztikai számjel: 18267794-9499-529-01