2015.10.10 08:03

A Teremtés Hete országos ökumenikus záró istentisztelet az Öko Urbana Egyesület részvételével

A Teremtés Hete országos ökumenikus záró istentiszteletnek a Soproni Evangélikus Egyházközség adott otthont 2015.október 4-én, amelynek mottója:

„Egy gazdag és egy szegény - éghajlati igazságosság”.

A 2015-ös Teremtés hete témájának aktualitását az idén decemberben, Párizsban  megrendezésre kerülő 21. ENSZ Klímakonferenciája adta.

Az ünnepi alkalomra egybegyűlteket a soproni evangélikusok új gyülekezeti központjában Gabnai Sándor esperes köszöntötte. Ezt követően Peter Pavlovic, az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat (ECEN – European Christian Environmental Network) titkára beszédében rávilágított a párizsi klímacsúcs döntő jelentőségére, valamint felhívta a figyelmet a keresztyén egyházak felelősségére és feladatára – különösen is a kisebb egyházak szerepére – a teremtett világ megőrzésében.

   

Az ökumenikus záró istentisztelet kísérő rendezvényén a Soproni Evangélikus Gyülekezet intézményeiben megvalósult energetikai fejlesztésekről kaptunk átfogó ismertetést. A szakmai alkalom társszervezője az Öko Urbana Egyesület volt, Gyimóthy Géza egyesületi tag aktív részvételével.

Az előadások során a résztvevők megismerhették a soproni Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon napkollektoros rendszerét, valamint a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola épületenergetikai fejlesztéseit és sokrétű környezeti nevelési tevékenységét.

A Szeretetotthon épületenergetikai fejlesztését az alkalmazott –energiahatékonysági, és megújuló energia hasznosítási technológiákon túl, a mintegy 43 MFt támogatási összegű projekt pénzügyi, gazdasági oldalát is részletesen bemutatta Mihácsi Lajos igazgató-lelkipásztor. Az előadásból megtudtuk, hogy a projekt kiemelt célkitűzése, hogy hozzájáruljon a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedéséhez, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra. A projekt a nyugdíjasház utólagos hőszigetelésére, fűtéskorszerűsítésére, napkollektoros HMV termelésre és napelemmel történő villamos energia termelésre irányul.

Rajnai Károly igazgató úr az „Épületenergetikai fejlesztések és környezeti nevelés a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolában” címmel tartotta meg a környezeti fejlesztés és nevelés területéhez kapcsolódó érdekes, tanulságos előadását.

A projekt fő tevékenysége a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola és Óvoda épületének napkollektoros rendszerrel való ellátása, a használati vízigény kielégítése. A projekt során beépítésre kerül 12 db napkollektor. Az igazgató úr előadásában ismertette az iskola nevelési-oktatási szemléletét, kiemelve környezet védelmet és az alternatív energiaforrások használatát. A napkollektor használata által az intézmény csökkenti a költségeket, a megújuló energiaforrás használata során pedig folyamatosan kapcsolatban maradnak a kivitelezést végző mérnökkel, aki hasznos információkkal látják el az oktatókat és tanulókat a telepített energiatermelő rendszer karbantartásával és a majdani újrahasznosítással kapcsolatban.

Az országos záró istentiszteleten Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát szolgált igehirdetéssel, a liturgiában közreműködött dr. Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára, Nobilis Márió pápai káplán, Kodácsy Tamás, a református Ökogyülekezeti Tanács elnöke, valamint Kodácsy-Simon Eszter, a MEE Ararát Teremtésvédelmi munkacsoportjának vezetője.

Zárásként a házigazda gyülekezet saját készítésű süteményekkel és saját termesztésű gyümölcsökkel látta vendégül az ünnepi alkalomra érkezőket.

A Soproni Evangélikus Egyházközség 2013 óta viseli az „ökogyülekezeti cím”-et, melyet olyan közösségeknek ítélnek oda, amelyek vállalják, hogy önkéntes működésükkel, szemléletükkel aktívan tesznek a teremtett világ védelméért, ezzel is hozzájárulva az ökotudatos keresztyén lelkiség ébrentartásához, megtartásához.

 

A Klímacsúcshoz kapcsolódó kerékpáros zarándoklat:

A Klímacsúcsra az európai keresztények összetartozásunk és közös tenni akarásunk jeléül egy északról délre tartó közös zarándoklat keretében érkeztek. Az Egyházak Világtanácsa által meghirdetett nemzetközi ökumenikus zarándoklathoz kelet–nyugat irányban a Kárpát-medencei magyar kerékpárosok is csatlakoztak. A „Tekerj felebarátodért!” elnevezésű akcióval az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport célja, hogy felhívja a figyelmet, hogy egy kilométernyi útszakaszon autózva tízszer annyi szén-dioxidot bocsátunk ki, mint kerékpározva.

A staféta-kerékpározás első állomása a kárpátaljai Beregszász volt, ezt követte Tokaj, ahonnét a magyarországi szakasz Kodácsy Tamás református lelkész vezetésével, a Teremtés hete nyitó istentisztelete után indult útnak. Budapest, Tata, Pannonhalma, valamint Répcelak érintésével a kerékpárosok október 4-én Sopronban értek célba. A nyugati határszélen fekvő városban a Teremtés hete zárásárával egyidőben adták át a stafétát az osztrák biciklistáknak. A stafétát vékony cső jelképezte, melybe valamennyi állomáson töltöttek egy marék helyi földet. 

—————

Vissza


Elérhetőség

Öko Urbana Egyesület

Szervezeti nyilvántartási szám: 01-02-0013190
Adószám: 18267794-1-13
Statisztikai számjel: 18267794-9499-529-01